Projekce s.r.o., vodní a dopravní stavby, Jílová 2769/6, 78701 Šumperk
Projekce s.r.o., vodní a dopravní stavby, Jílová 2769/6, 78701 Šumperk Projekce s.r.o., vodní a dopravní stavby, Jílová 2769/6, 78701 Šumperk

Vítáme Vás na našich stránkáchNabízené služby:
 • vypracování všech stupňů projektové dokumentace v oboru vodní a dopravní stavby

  • úpravy toků, hrazení bystřin a strží

  • sanace svážných území

  • vodní nádrže, rybníky, mokřady. manipulační řády vodních děl

  • revitalizace vodních staveb

  • odvodnění

  • lesní a polní cesty

  • komunikace všech typů

  • zpevněné plochy, parkoviště, apod.

  • menší mosty a lávky

 • pasporty veškerých vodních a dopravních staveb

 • geodetické práce

 • autorské dozory

 • technické dozory (dozor investora)


Projekce s.r.o., vodní a dopravní stavby, Jílová 2769/6, 78701 Šumperk

TOPlist
Projekce s.r.o., vodní a dopravní stavby, Jílová 2769/6, 78701 Šumperk Projekce s.r.o., vodní a dopravní stavby, Jílová 2769/6, 78701 Šumperk Projekce s.r.o., vodní a dopravní stavby, Jílová 2769/6, 78701 Šumperk